ארכיון התמונות של
אויגן מיכאליס - כפר הנוער הדתי

 
 
1. מפות, תכנון ותכניות להקמת הכפר  
2. מבט כללי על כפר הנוער, מבנים ותצלומי אוויר  
3. הגנה וביטחון בכפר הנוער בתקופת המאורעות  
4. ראשית הקמת הכפר: חדר האוכל ומגדל השמירה  
5. קליטת חניכים בכפר הנוער. קליטת ילדי טהרן  
6. בית הספר בכפר הנוער. לימודים, טיולים ומבנים  
7. בית הכנסת בכפר הנוער הדתי  
8. ענפי המשק בכפר: גן ירק, פלחה, לול, רפת, מטעים  
9. חברי צוות ההקמה של כפר הנוער וחברי הועד המנהל  
10. מורים, מחנכים, מדריכים, מרכזי ענפים  
11. אויגן מיכאליס מייסד ומנהל כפר הנוער הדתי  
12. ביקורים חשובים בכפר הנוער הדתי.  

צילום: ארנסט מאייר, "פוטו דמות", "פוטו אסתר", פוטו "קרן אור". כולם מחיפה.

באדיבות אספני הצילומים: משה וולף, נהריה. מרכוס בר-עזר, כפר חסידים. חנה רפלד טבעון. יוחי מיכאליס, טבעון. ארכיון כפר הנוער הדתי. הארכיון הציוני. ארכיון הקיבוץ הדתי. אספנים פרטיים

www.kfarnoar.org