מפת גבולות כפר הנוער הדתי מיום 16.8.1935 עם תיקוני גבול סופיים מיום 20.3.1936.
משמאל חתימת הסכמות בנוסח הבא: "הקו הזה הכתוב בדיו והמסומן בתאריך של היום, הוא הגבול המערבי צפוני למגרש הנחכר למוסד כפר הנוער הדתי ע"י הקק"ל. בהסכמת החותמים מטה:
בשם הקק"ל -     יוסף וייץ
בשם ועד כפר חסידים - זאב גוטרייך, יצחק ניימן.
בשם המוסד כפר הנוער הדתי - א. קסטנבאום, דוד אינטריליגטור.
20.3.36"


 

צילום: ארנסט מאייר, "פוטו דמות", "פוטו אסתר", פוטו "קרן אור". כולם מחיפה.
באדיבות אספני הצילומים: משה וולף, נהריה. מרכוס בר-עזר, כפר חסידים. חנה רפלד טבעון. יוחי מיכאליס, טבעון. ארכיון כפר הנוער הדתי. הארכיון הציוני. ארכיון הקיבוץ הדתי. אספנים פרטיים

www.kfarnoar.org