מבט כללי על כפר הנוער הדתי. במרכז: מגדל המים וחדר האוכל בעל אגף אחד. ברקע בתי כפר חסידים, מורדות הכרמל, והעיירה נשר עם מחצבות מפעל המלט  בשוליה. שנת 1938.
 

צילום: ארנסט מאייר, "פוטו דמות", "פוטו אסתר", פוטו "קרן אור". כולם מחיפה.
באדיבות אספני הצילומים: משה וולף, נהריה. מרכוס בר-עזר, כפר חסידים. חנה רפלד טבעון. יוחי מיכאליס, טבעון. ארכיון כפר הנוער הדתי. הארכיון הציוני. ארכיון הקיבוץ הדתי. אספנים פרטיים

www.kfarnoar.org