בית הכנסת בכפר הנוער הדתי

עם הקמת חדר האוכל בכפר הנוער בשנת 1938, נבנה בקיר המזרח ארון קודש. חדר האוכל שימש גם כבית כנסת עד להקמתו של בית הכנסת הגדול
 

צילום: ארנסט מאייר, "פוטו דמות", "פוטו אסתר", פוטו "קרן אור". כולם מחיפה.
באדיבות אספני הצילומים: משה וולף, נהריה. מרכוס בר-עזר, כפר חסידים. חנה רפלד טבעון. יוחי מיכאליס, טבעון. ארכיון כפר הנוער הדתי. הארכיון הציוני. ארכיון הקיבוץ הדתי. אספנים פרטיים

www.kfarnoar.org