הרב יהודה לייב פישמן מימון: ביקור בכפר הנוער הדתי
הרב יהודה לייב פישמן מראשי המזרחי, חברי הנהלת הסוכנות היהודית וחברי הועדה לעלית הנוער הדתי בביקור בכפר הנוער הדתי. יושב מימין מנהל הכפר אויגן מיכאליס.
שנת 1939.

צילום: ארנסט מאייר, "פוטו דמות", "פוטו אסתר", פוטו "קרן אור". כולם מחיפה.
באדיבות אספני הצילומים: משה וולף, נהריה. מרכוס בר-עזר, כפר חסידים. חנה רפלד טבעון. יוחי מיכאליס, טבעון. ארכיון כפר הנוער הדתי. הארכיון הציוני. ארכיון הקיבוץ הדתי. אספנים פרטיים

www.kfarnoar.org