הנרייטה סאלד בביקור בכפר הנוער הדתי.
ראש מחלקת עלית הנוער בסוכנות היהודית הגב. הנרייטה סאלד בביקור בכפר הנוער. משמאל:
בן ציון ענברי, חיים חמיאל, הנרייטה סאלד, דבורה אלינר מהמחלקה לעלית הנוער הדתי. שנת 1938.

צילום: ארנסט מאייר, "פוטו דמות", "פוטו אסתר", פוטו "קרן אור". כולם מחיפה.
באדיבות אספני הצילומים: משה וולף, נהריה. מרכוס בר-עזר, כפר חסידים. חנה רפלד טבעון. יוחי מיכאליס, טבעון. ארכיון כפר הנוער הדתי. הארכיון הציוני. ארכיון הקיבוץ הדתי. אספנים פרטיים

www.kfarnoar.org