ד"ר ישעיהו אביעד-וולפסברג חבר הועד המנהל של כפר הנוער הדתי.

ד"ר ישעיהו אביעד וולפסברג יליד גרמניה. רופא, סופר והוגה דעות של הציונות הדתית. נשיא "המזרחי" בגרמניה. עלה ארצה ב-1933 ועבד כרופא ילדים בקופת חולים כללית. נציג דיפלומטי של מדינת ישראל בארצות סקנדינביה. להנצחת זכרו הוקמה בכפר "ספרית אביעד".
 

צילום: ארנסט מאייר, "פוטו דמות", "פוטו אסתר", פוטו "קרן אור". כולם מחיפה.
באדיבות אספני הצילומים: משה וולף, נהריה. מרכוס בר-עזר, כפר חסידים. חנה רפלד טבעון. יוחי מיכאליס, טבעון. ארכיון כפר הנוער הדתי. הארכיון הציוני. ארכיון הקיבוץ הדתי. אספנים פרטיים

www.kfarnoar.org