ענפי המשק החקלאי
ב
כפר הנוער הדתי.

משה (פרנץ) וולף – חניך מחזור א' בשנת 1940. משה, חניך "תנועת תורה ועבודה" בעיר המבורג שבגרמניה עלה לכפר הנוער הדתי בשנת 1938.
 

צילום: ארנסט מאייר, "פוטו דמות", "פוטו אסתר", פוטו "קרן אור". כולם מחיפה.
באדיבות אספני הצילומים: משה וולף, נהריה. מרכוס בר-עזר, כפר חסידים. חנה רפלד טבעון. יוחי מיכאליס, טבעון. ארכיון כפר הנוער הדתי. הארכיון הציוני. ארכיון הקיבוץ הדתי. אספנים פרטיים

www.kfarnoar.org