ענפי המשק החקלאי
ב
כפר הנוער הדתי.

חניכי מחזור א': חנה פרנקל שעלתה מברלין ומשה (פרנץ) וולף שעלה מהמבורג, על עגלה אשר שמשה לעבודות שרות בתוך הכפר. העבודות כללו הובלת זבל, הבאת לחם ועוגות מכפר חסידים ועוד. שנת 1940.

צילום: ארנסט מאייר, "פוטו דמות", "פוטו אסתר", פוטו "קרן אור". כולם מחיפה.
באדיבות אספני הצילומים: משה וולף, נהריה. מרכוס בר-עזר, כפר חסידים. חנה רפלד טבעון. יוחי מיכאליס, טבעון. ארכיון כפר הנוער הדתי. הארכיון הציוני. ארכיון הקיבוץ הדתי. אספנים פרטיים

www.kfarnoar.org