ענפי המשק החקלאי
ב
כפר הנוער הדתי.
משה (פרנץ) וולף חניך מחזור א' מעמיס את העגלה. ברקע, צריף המגורים של מנהל כפר הנוער הדתי אברהם אויגן מיכאליס. במרפסת נראים הכיור וברז המים. השירותים והמקלחות היו משותפים לכולם ונמצאו במורד הגבעה. שנת 1940.

צילום: ארנסט מאייר, "פוטו דמות", "פוטו אסתר", פוטו "קרן אור". כולם מחיפה.
באדיבות אספני הצילומים: משה וולף, נהריה. מרכוס בר-עזר, כפר חסידים. חנה רפלד טבעון. יוחי מיכאליס, טבעון. ארכיון כפר הנוער הדתי. הארכיון הציוני. ארכיון הקיבוץ הדתי. אספנים פרטיים

www.kfarnoar.org