לתמונה הבאה

מפת איזור כפר הנוער הדתי, קו צינור הנפט וישובי הסביבה. מתוך מפה שנערכה ע"י פרופ' מיכאל אבי-יונה, ד"ר דוד עמירן וד"ר י. פאפוריש. הוצאת מטכ"ל, קצין חינוך ראשי, ענף השכלה, והודפסה במחלקת המדידות הממשלתית בשנת 1955.
 

צילום: ארנסט מאייר, "פוטו דמות", "פוטו אסתר", פוטו "קרן אור". כולם מחיפה.
באדיבות אספני הצילומים: משה וולף, נהריה. מרכוס בר-עזר, כפר חסידים. חנה רפלד טבעון. יוחי מיכאליס, טבעון. ארכיון כפר הנוער הדתי. הארכיון הציוני. ארכיון הקיבוץ הדתי. אספנים פרטיים

www.kfarnoar.org