מפת אדמות כפר הנוער הדתי. קטע ממפת מזרח עמק זבולון.
בירוק: מבני בית הספר, מגורים ומשק. באדום: שטח חקלאי.
המפה שורטטה בשנת 1944.
שטח הכפר: 386 דונם מתוכם 326 שטח בנוי + 60 דונם נוי.
770 דונם שטח חקלאי מהם
310 דונם למספא
160 דונם פרדס
360 דונם שדות מזרע.
 

צילום: ארנסט מאייר, "פוטו דמות", "פוטו אסתר", פוטו "קרן אור". כולם מחיפה.
באדיבות אספני הצילומים: משה וולף, נהריה. מרכוס בר-עזר, כפר חסידים. חנה רפלד טבעון. יוחי מיכאליס, טבעון. ארכיון כפר הנוער הדתי. הארכיון הציוני. ארכיון הקיבוץ הדתי. אספנים פרטיים

www.kfarnoar.org