קליטת חניכים
בכפר הנוער הדתי.

ילדי בית היתומים היהודי מפרנקפורט מניחים את הליפט (מכולה) שהגיע מגרמניה לכפר הנוער הדתי. במכולה חפציהם האישיים של הילדים. ניסן תרצ"ט 1939.
 

צילום: ארנסט מאייר, "פוטו דמות", "פוטו אסתר", פוטו "קרן אור". כולם מחיפה.
באדיבות אספני הצילומים: משה וולף, נהריה. מרכוס בר-עזר, כפר חסידים. חנה רפלד טבעון. יוחי מיכאליס, טבעון. ארכיון כפר הנוער הדתי. הארכיון הציוני. ארכיון הקיבוץ הדתי. אספנים פרטיים

www.kfarnoar.org