קליטת חניכים
בכפר הנוער הדתי.


טכס קבלת פנים עם הגעת חניכי הקבוצה הפולנית לכפר הנוער הדתי. משתתפים מנהלי עלית הנוער וצוות עובדי הכפר. משמאל מדריך הנוער  - קולי אייזנר. שנת 1939.

צילום: ארנסט מאייר, "פוטו דמות", "פוטו אסתר", פוטו "קרן אור". כולם מחיפה.
באדיבות אספני הצילומים: משה וולף, נהריה. מרכוס בר-עזר, כפר חסידים. חנה רפלד טבעון. יוחי מיכאליס, טבעון. ארכיון כפר הנוער הדתי. הארכיון הציוני. ארכיון הקיבוץ הדתי. אספנים פרטיים

www.kfarnoar.org