קליטת חניכים
בכפר הנוער הדתי.


ילדי בית היתומים היהודי מפרנקפורט מרכיבים את חלקי האופנים שהביאו אתם מגרמניה מיד לאחר שהגיעו לכפר הנוער הדתי. שנת 1939.
 

צילום: ארנסט מאייר, "פוטו דמות", "פוטו אסתר", פוטו "קרן אור". כולם מחיפה.
באדיבות אספני הצילומים: משה וולף, נהריה. מרכוס בר-עזר, כפר חסידים. חנה רפלד טבעון. יוחי מיכאליס, טבעון. ארכיון כפר הנוער הדתי. הארכיון הציוני. ארכיון הקיבוץ הדתי. אספנים פרטיים

www.kfarnoar.org