קליטת חניכים
בכפר הנוער הדתי.


ילדי בית היתומים היהודי מפרנקפורט מפרקים את ארגזי הציוד האישי שלהם לאחר הגיעם לכפר הנוער הדתי. אם הבית והמטפלת גרדה אוקס מבררת את התכולה ורותי מיכאליס מתרוצצת בין הארגזים.
שנת 1939.

צילום: ארנסט מאייר, "פוטו דמות", "פוטו אסתר", פוטו "קרן אור". כולם מחיפה.
באדיבות אספני הצילומים: משה וולף, נהריה. מרכוס בר-עזר, כפר חסידים. חנה רפלד טבעון. יוחי מיכאליס, טבעון. ארכיון כפר הנוער הדתי. הארכיון הציוני. ארכיון הקיבוץ הדתי. אספנים פרטיים

www.kfarnoar.org