ענפי המשק החקלאי
ב
כפר הנוער הדתי.
 

 ארוין כהן, מנהל ענף הפלחה בכפר הנוער הדתי, יושב על עגלה עמוסת תבן עם הפרדות ושתי, ליזל, פטר וג'ינג'י, בדרכם למתבן. שנת 1939.
 

צילום: ארנסט מאייר, "פוטו דמות", "פוטו אסתר", פוטו "קרן אור". כולם מחיפה.
באדיבות אספני הצילומים: משה וולף, נהריה. מרכוס בר-עזר, כפר חסידים. חנה רפלד טבעון. יוחי מיכאליס, טבעון. ארכיון כפר הנוער הדתי. הארכיון הציוני. ארכיון הקיבוץ הדתי. אספנים פרטיים

www.kfarnoar.org