ענפי המשק החקלאי
ב
כפר הנוער הדתי.
העברת חבילות תבן מהכביש אל המתבן נעשתה גם על גביהם של החניכים בכפר הנוער הדתי. ברקע: צריף המגורים של בלה וד"ר נתן הופמן. ללא מקלחת ושירותים. השירותים המשותפים היו במורד הגבעה. שנת 1941.
 

צילום: ארנסט מאייר, "פוטו דמות", "פוטו אסתר", פוטו "קרן אור". כולם מחיפה.
באדיבות אספני הצילומים: משה וולף, נהריה. מרכוס בר-עזר, כפר חסידים. חנה רפלד טבעון. יוחי מיכאליס, טבעון. ארכיון כפר הנוער הדתי. הארכיון הציוני. ארכיון הקיבוץ הדתי. אספנים פרטיים

www.kfarnoar.org