לעמוד הבית אויגן מיכאליס

לעמוד הבית אויגן מיכאליס

תנועת ורקלויטה
סמל תנועת הנוער בלאו-וייס בגרמניה
סמל תנועת הנוער
בלאו-וייס. שנת 1914.
חניך בתנועת קדימה
תנועת נוער יהודית-גרמנית
סמל תנועת מכבי הצעיר
סמל תנועת מכבי הצעיר
חלוצות בהכשרה בגרמניה
חלוצות בחוות הכשרה
סמל תנועת עזרא
סמל תנועת עזרא
סמל קרן תורה ועבודה
סמל "קרן תורה ועבודה"
סמל תנועת בח'ד
סמל תנועת בח"ד
ברית חלוצים דתיים
מחנה תנועת צעירי מזרחי
מחנה תנועת
"צעירי מזרחי"
תנועת ברית חלוצים דתיים
חניכי תנועת צעירי מזרחי
    עמוד הבית >  תנועות נוער בגרמניה
      לפני מלחמת העולם השנייה
 

במחנה תנועת צעירי מזרחי בהמבורג

 

תנועת נוער גרמנית בהמבורג

שנת 1933. חניכי תנועת נוער יהודי "צעירי מזרחי"

 

שנת 1933. חניכי תנועת נוער גרמני Hitler Jugend בהמבורג

בעגול: אברהם אויגן מיכאליס - ראש התנועה בהמבורג.

   

 

 

 

בשנת 1896 התארגנה באחת השכונות של ברלין קבוצת תלמידים, שקראה לעצמה "ציפור נודדת Wandervogel ". חבריה הרבו בטיולים ובמסעות בחיק הטבע, אימצו לעצמם תלבושות עממיות, שירי עם וריקודי עם, מחנאות ובילוי מסביב למדורה. כל חבר בקבוצה התחייב שלא לעשן, לא לשתות אלכוהול ולשמור על טוהר המידות. מגמת תנועות נוער ברוח זו התפשטה ברחבי גרמניה ויצרה תרבות נעורים שהיו בה חוויות חדשות, מרידה בדור ההורים, פטריוטיות ולאומנות. לאחר הפסדה של גרמניה במלחמת העולם הראשונה ובעקבות המשבר הכלכלי של 1929 – 1933 היו המפלגות האנטישמיות בגרמניה בשיא הצלחתן וקמו למפלגות אלה תנועות נוער רבות. אולם, בני נוער יהודיים לא היו רצויים בתנועות הנוער הגרמניות. כך החלה התארגנות רחבה בהקמתן של תנועות נוער יהודיות שהושפעו מן הרעיונות הלאומיים, הרומנטיים והחברתיים של התנועות הגרמניות.

 

סמל תנועת ונדרפוגל בגרמניה

   

סמל תנועת הנוער "צפור נודדת"

תנועות נוער יהודיות בגרמניה

           
   

יהדות גרמניה לא הייתה הגדולה בקהילות יהודי אירופה אך הייתה העשירה והמתבוללת מביניהן. יהודי גרמניה היו מפולגים בין היהדות האורתודוקסית לבין היהדות הליברלית והיהדות החילונית המתבוללת. בין הפלגים השונים היו זרמים ציוניים ואנטי ציוניים. תנועות הנוער היהודיות שצמחו מן המחנות הללו היו מפולגות כמותן. בנוסף לפילוג האידיאולוגי-רעיוני, היה בתנועות הנוער גם פילוג סוציאלי-חברתי בין תנועות שהשתייכו לבורגנות האמידה לבין תנועות שעלו משכבות עניות יותר. למרות השוני היה ביניהן גם דמיון רב: באופי הפעילות החינוכית, בדרישה לתלבושת אחידה ולשימוש בסמלים ודגלים, ובסגנון הפרסומים והביטאונים של התנועות השונות.
מראשית המאה ה-20 פעלו בגרמניה עשרות אגודות, ארגונים, איגודים ותנועות למען רווחתו של הנוער היהודי. גופים אלה הוקמו ע"י הקהילות עצמן, מטעם מוסדות סעד למיניהן, ארגוני ספורט והתעמלות, אגודות סטודנטים ועוד. רובם לא הטביעו את חותמם על הנוער היהודי הגרמני. לעומתם, מספר קטן של תנועות נוער בעלות סממנים ואופי תנועתי קלאסי, פיתחו תודעת שליחות ופטריוטיזם תנועתי, השפיעו על הנוער בגיבוש זהותו היהודית ותרמו להגשמה חלוצית בארץ ישראל. תנועות נוער ציוניות בגרמניה תיעלו את חוסר שביעות הרצון והאנרגיה של בני הנוער לעבר הגשמת רעיונות הציונות. הן ראו עצמן כאליטות של הקהילה היהודית והתנועה הציונית. מבין תנועות הנוער היהודיות העיקריות בגרמניה יש לציין את התנועות הבאות:

 

תנועת ברית הצופים

חניכי תנועת ברית העולים
תנועת נוער יהודי
חניכי תנועת קאמראדן
חניכים בתנועת קדימה
מחנה תנועת בלאו-וייס
דגל צעירי מזרחי בהמבורג
דגל תנועת "צעירי מזרחי"
   
תנועת בלאו-וייס
 Judischer Wanderbund "Blau-Weiss"

תנועה שנוסדה בשנת 1912 כתנועת נוער ציונית על פי דגם של תנועת נוער גרמנית. מתוכה יצאו החלוצים הראשונים להכשרה בגרמניה ולהגשמה בארץ ישראל. התנועה התפרקה בשנת 1925.


קאמראדן -
 Kameraden

התנועה נוסדה בשנת 1916 כתגובה ליברלית לסכנת התפשטות הרעיון הציוני בקרב הנוער היהודי. חינכה ברוח תנועת הנוער הגרמנית, היהדות הליברלית והנאמנות לגרמניה. מבין בוגרי התנועה הייתה קבוצה קטנה שמצאה דרכה אל הציונות החלוצית, אל הסוציאליזם והקיבוץ בארץ.


החלוץ -
Hachaluz
התנועה קמה בשנת 1918 בארצות שונות באירופה. בגרמניה נוסדה בשנת 1922 במטרה לשמש כארגון גג לתנועות הנוער הציוניות, ובמטרה לרכז את הכשרתם של בני הנוער לחיי עבודה והגשמה חלוצית בארץ ישראל. בשנת 1935 היו בתנועה 15,000 חברים.

ברית המשוטטים -
 Jung Juedischer Wanderbund
נוסדה בשנת 1919 ואימצה השקפה ציונית סוציאליסטית ברוח "ארץ ישראל העובדת". בוגריה הצטרפו אל הקיבוץ המאוחד. בתנועה זו כמו אצל אחותה הצעירה "ברית העולים" היו חברים בעלי דעות שונות מן הימין ועד השמאל, מחילוניות קיצונית ועד נטיות דתיות מובהקות.

ברית העולים -
 Brith Haolim
 Bund der Aufsteigenden
נוסדה בשנת 1923. התנועה חינכה לציונות סוציאליסטית ברוח ההסתדרות והקיבוץ. בשנת 1925 התאחדה עם "ברית המשוטטים".

קדימה - Jüdischer Pfadfinderbund Kadima נוסדה בשנת 1926 אחרי פירוקה של תנועת "בלאו וייס". התנועה שאפה להקנות ערכים יהודיים לנוער מתבולל.

השומר הצעיר -
Haschomer Hatzir
התנועה הראשונה שנוסדה בשנת 1913 במזרח אירופה כתנועה ציונית, בגרמניה נוסדה באופן רשמי רק בשנת 1931 זמן קצר לפני עליית הנאציזם. התנועה חינכה לסוציאליזם ברוח השמאל והקיבוץ הארצי.

ברית הצופים היהודית -
 Bund Juedischer Pfadfinder
נוסדה בשנת 1931 כפלג של תנועת "קדימה" במטרה לחנך נוער יהודי תוך התנגדות לקו הציוני-סוציאליסטי.

ורקלויטה – אנשי המעש  Werkleute תנועת נוער שנוסדה בשנת 1932 כפלג ציוני-חלוצי בתוך תנועת "קמראדן". בוגרי התנועה הקימו את קיבוץ הזורע.

הבונים -Habonim Noar Chaluzi Bauleute התנועה נוסדה בגרמניה בשנת 1933 עם איחוד תנועת "ברית המשוטטים" ותנועת "קדימה". התנועה הייתה הגדולה מבין התנועות היהודיות בימי השלטון הנאצי.

מכבי הצעיר – Deutscher Makkabi Kreis תנועת הנוער נוסדה בשנת 1932. בוגרי התנועה מצאו את דרכם אל ההגשמה החלוצית ברוח "הפועל הצעיר" והצטרפו למסגרת "חבר הקבוצות". מכבי הצעיר הייתה תנועת הנוער היהודית האחרונה שקמה בגרמניה לפני עליית הנאצים לשלטון.
 

תנועות נוער דתיות בגרמניה

עזרא - Esra Pirche Agudath Jisroel Juedisch-Orthodoxer Jugendbund תנועה שנוסדה בגרמניה בשנים 1915-1918. התנועה קמה כמשמרת צעירה של "אגודת ישראל" שהיה ארגון חרדי ואנטי ציוני וחינכה לאור ההלכה וברוח היהדות האורתודוקסית הגרמנית על פי העיקרון שטבע הרש"ר הירש של "תורה עם דרך ארץ". בשנת 1928 התנועה התפלגה וחניכי ה"עזרא" בעלי תודעה ציונית פרשו ממנה והצטרפו לתנועה הציונית בח"ד- ברית חלוצים דתיים ו"צעירי מזרחי".

צעירי מזרחי –
Zeire Misrachi
בגרמניה התנועה הוקמה בשנת 1926 בעיר ארפורט Erfurt. התנועה פעלה במסגרת תנועת "המזרחי" בגרמניה והתבססה על העיקרון של "תורה ועבודה".

החלוץ המזרחי -
Hachaluz Hamisrachi
תנועה שהוקמה בגרמניה בשנת 1928 במטרה לדאוג לאינטרסים של החלוצים והחלוצות שבין בוגרי תנועת הנוער "צעירי מזרחי" וחברי ההכשרה החקלאית. אולם, כדי לאפשר קליטה של חלוצים גם מתנועות נוער אחרות, שלא רצו בהשתייכות מפלגתית , שונה שם התנועה מ"החלוץ המזרחי" ל"ברית חלוצים דתיים".

ברית חלוצים דתיים – בח"ד - Brit Chaluzim Datiim- Bachad תנועה שנוסדה בשנת 1928 (שמה הקודם: "החלוץ המזרחי") במטרה לאגד חלוצים דתיים בגרמניה, להכשיר אותם לציונות חלוצית ולעליה לארץ ישראל. התנועה הייתה משותפת לחניכים פורשי תנועת עזרא, לחניכי צעירי מזרחי, חברי ההכשרות הדתיות ובודדים . בוגרי תנועת בח"ד הקימו את הקיבוץ הדתי ואת כפר הנוער הדתי.

ברית הנוער של צעירי מזרחי – Brith Hanoar Schel Zeire Misrachi התנועה הוקמה בגרמניה בשנת 1928 כארגון גג של תנועות הנוער "צעירי מזרחי" ו"החלוץ המזרחי". בוגרי התנועה קשרו את גורלם עם פלג התנועה הפוליטית החלוצית והסוציאליסטית "הפועל המזרחי" בארץ ישראל.

תורה ועבודה –
 T'nuat Tora Wa'Awoda
בשנת ‎1925 יצרה 'הפועל המזרחי' מסגרת עולמית בשם 'הברית העולמית של תנועת תורה ועבודה'. בגרמניה הוקם סניף התנועה בשנת 1932 במטרה לשמש ארגון גג ומסגרת ארגונית אחידה לבני נוער יהודים המחויבים לחוקי תורת ישראל ולהגשמה חלוצית בארץ ישראל. תנועת "תורה ועבודה", איחדה את בני הנוער של צעירי מזרחי, ברית חלוצים דתיים (בח"ד), וברית הנוער של צעירי מזרחי בגרמניה.
 

הועד הארצי של ארגוני נוער יהודיים
Reichsausschuss Der Jüdischen Jugendverbände

 

הוועד נוסד בשנת 1924 ובשעתו היה מסגרת רופפת לכל תנועות הנוער היהודי בגרמניה. עיקר כוחו והשפעתו של הוועד באו לביטוי משנת 1933 לאחר שהשלטונות הנאציונל-סוציאליסטיים הכירו בו והקימו משרד ל"הנהגת הנוער" Reichsjugendführung כמייצג יחיד של ארגוני הנוער היהודיים. דרך משרד זה הועברו כל הוראות הממשל הנוגעות לענייני הנוער היהודי.

מדיניות השלטונות הנאציונל-סוציאליסטיים ביחס לתנועות הנוער היהודיות לא הייתה עקבית, ניכרו בה עליות ומורדות, איסורים שונים, ביטול האיסורים והטלתם מחדש, ובעיקר קביעת תקנות שונות לאזורים שונים של גרמניה. בכל זאת יש לציין כמה מגמות כלליות של המשרד ל"הנהגת הנוער" והוועד הארצי: א. המשרד הצליח לרכז את כל ארגוני הנוער ותנועות הנוער היהודיות בגרמניה ולפקח באופן הדוק ביותר על כל הפעילויות בארגונים אלה. ב. המשרד הצליח לבודד את תנועות הנוער היהודיות מהנוער הגרמני ומכלל האוכלוסייה הגרמנית. ד. המשרד הקשה מאוד על פעילותם של ארגונים ותנועות נוער המטיפות להשארות יהודים בגרמניה, והפלה לטובה את הארגונים והתנועות שעסקו בהסבה מקצועית למטרות הגירה מגרמניה.
התפתחותן של תנועות הנוער היהודיות בגרמניה ואופי פעולתן בשנות השלטון הנאצי נקבעו על-פי דרך התייחסותן הערכית למהפך שהתחולל במצבה של יהדות גרמניה. התנועות הלא-ציוניות, שחבריהן המשיכו לדבוק בגרמניותם ובהמשך ישיבתם בגרמניה או בהגירתם

 

המשרד ל"הנהגת הנוער" בברלין. שנת 1933.

לארץ כלשהי התפזרו או פוזרו בפקודת השלטון הנאצי, שהיה מעוניין אז רק בארגונים המקדמים את הגירת היהודים.
לעומת זאת אחרי שנת 1933 גדל באופן תלול מספר החברים בתנועות הנוער הציוניות. הן הפכו מתנועות שוליות בחברה היהודית בגרמניה של שנות ה-20 לגרעין המרכזי והחשוב בה, והראו ליהדות גרמניה הנבוכה דרך פיסית ורוחנית כאחת: לא בריחת הצלה של מושפלים לגלות אחרת, אלא פתרון של כבוד לאומי על-ידי עלייה לארץ-ישראל כדרך היסטורית של שיבת העם היהודי לארצו ולתרבותו.

 

תנועת תורה ועבודה 1932
סמל ברית הנוער - תנועה ציונית חלוצית. שנת 1934.

 

סופן של תנועות נוער יהודיות בגרמניה

תנועות הנוער הציוניות-חלוציות המשיכו לטפח את חייהן הפנימיים, החברתיים, הרעיוניים והתרבותיים גם בתנאי מצוקה והגבלות גוברות מטעם השלטונות הנאציים. התנועות ארגנו טיולים, בירורים רעיוניים, אירועי ספורט, לימוד עברית והיסטוריה יהודית והוצאת עיתונות תנועתית. את עיקר תפקידן ראו התנועות בשכנוע חוגי נוער רבים והולכים לדרך הציונית-החלוצית, להכשרה ולחיי עבודה גופנית בארץ-ישראל.
בגבור הלחץ של הנאצים, גויסו צעירים רבים מתנועות הנוער לפלוגות עבודת פרך. למרות התקופה הקשה עלה בידי הצעירים לשמור על זיקתם לתנועות הנוער המקוריות, לקיים התכנסויות במחתרת, ולתכנן את המשך דרכם. בתקופה זו של ראשית שנות ה-1940 ריכזו תנועות הנוער הציוניות את עיקר כוחן במאמצי העלייה לארץ ישראל בדרכים שונות: עליית הנוער, עליה ב', העברת נוער לנקודות הכשרה בארצות חוץ שונות, הברחות גבול ועוד.
לקראת חיסולה של יהדות גרמניה נתפסו ונרצחו אחדים ממנהיגי תנועות הנוער עוד לפני שחניכי התנועות שנותרו בגרמניה צורפו לשילוח למחנות השמדה.

 

משלוח יהודים מהמבורג לריגה 1941.

חלק מן התמונות באדיבות ארכיון בית לוחמי הגטאות וחלקן מאלבום תמונות מעזבונו של אברהם אויגן מיכאליס


קרן תורה
ועבודה
  הכשרת
חלוצים דתיים
  תנועת
עזרא
  תנועת
תורה ועבודה
  תנועת ברית
חלוצים דתיים
  תנועת צעירי
מזרחי בהמבורג
  תנועות נוער יהודיות  

| אודות האתר || עמוד הבית || מפת האתר || חיפוש שם || לוח מודעות || כתבו אלינו || קישור נוסף |

אתר אברהם אויגן מיכאליס - כפר הנוער הדתי. כל הזכויות שמורות ל אגן מחשוב © 2008
Eugen Michaelis - Kfar HaNoar HaDati History Site Copyright AGN © 2008

בניית האתר, עיצוב, מחקר, כתיבה ועריכה: רותי ואריה גילאי  והמרכז לאספנות