לעמוד הבית אויגן מיכאליס

לעמוד הבית אויגן מיכאליס

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תולדות היהודים בהמבורג:

 
6. היהודים בתקופת
הנאצים
1945-1933
  5. היהודים בתקופת
הרפובליקה
1933-1918
  4. היהודים בתקופת
הקיסרות
1918-1871
   3. הקהילה היהודית
החדשה
1871-1860
  2. קהילה גרמנית-
ישראלית
1860-1821
  1. הקהילה היהודית
העתיקה. המאה 16-17
  תוכן העניינים.